İnteraktif CD

26 Aralık 2007 - 26738          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12952 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12952 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12962 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12962 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12968 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12973 Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Hisselerinin Özelleştirilmesine İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- Bazı Üniversitelere Yapılan Rektör Atamaları Hakkında Karar

- Devlet Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Millî Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kırıkkale Üniversitesi Kızılırmak Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2008 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi- 2008 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3)- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3)

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29)- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29)

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34)- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34)

- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 378)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 378)

- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

- İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2007/13)- İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2007/13)

- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/1)- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/27, K: 2007/84 Sayılı Kararı (20/3/1997 Tarihli ve 570 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/27, K: 2007/84 Sayılı Kararı (20/3/1997 Tarihli ve 570 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları