İnteraktif CD

25 Aralık 2007 - 26737          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12893 İstanbul İli, Eminönü İlçesinde Yer Alan Bazı Yerleşim Alanlarının Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

- 2007/12957 Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12959 Bazı Yerleşim Alanlarının "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti ve Bazı Yerleşim Alanlarındaki Üçüncü Sınıf Tarım Arazilerinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2007/12965 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2008 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- 2007/12889 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2007/12889 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları