İnteraktif CD

24 Aralık 2007 - 26736          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5722 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5722 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12902 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12902 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12904 Moğolistan Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 'Moğolistan'daki Türk Anıtlarının Korunması, Araştırılması ve Restorasyonu Projesi' Kapsamında 2006-2007 Yıllarında Orhun Vadisinde Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12904 Moğolistan Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 'Moğolistan'daki Türk Anıtlarının Korunması, Araştırılması ve Restorasyonu Projesi' Kapsamında 2006-2007 Yıllarında Orhun Vadisinde Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12905 Türk-Jamaika Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12905 Türk-Jamaika Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12915 Bazı Kararnamelerle Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 14 Kişi Hakkındaki Hükmün İptaline Dair Karar

- 2007/12927 İstanbul İli, Beykoz İlçesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Tokat Deresi ve Bağlantı Kolları (Tokatköy Kolu, Akbaba Kolu, Dereseki Kolu, Yalıköy Mansabı) Islahı Projesi Alanında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2007/12935 Rize İli, Kalkandere İlçesi, Aksu Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Rize Organize Sanayi Bölgesinde Kalması Nedeniyle Rize Organize Sanayi Bölgesi Adına Rize İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/114, K: 2007/85 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)   - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/114, K: 2007/85 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)