İnteraktif CD

13 Aralık 2007 - 26729          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12938 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine Dair 24/12/2002 Tarihli ve 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2007/12938 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine Dair 24/12/2002 Tarihli ve 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARI

- Bazı Emniyet Müdürlüklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliği- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliği

- Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/26 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/54)

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları