İnteraktif CD

11 Aralık 2007 - 26727          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/51) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/52)

YÖNETMELİKLER

- Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği- Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

- Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama,Görev ve Çalışma Yönetmeliği- Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama,Görev ve Çalışma Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21, K: 2006/38 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2005 Tarihli ve 5371 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21, K: 2006/38 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2005 Tarihli ve 5371 Sayılı Kanun ile İlgili)

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 7. Hukuk Dairelerine Ait Karar- Yargıtay 7. Hukuk Dairelerine Ait Karar

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları