İnteraktif CD

10 Aralık 2007 - 26726          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12846 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan, - 2007/12846 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan, "Türkiye'de Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler Programının Geliştirilmesine Destek" Başlıklı Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/65)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/65)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/66)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/66)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/67)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/67)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/68)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/68)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/69)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/69)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/70)   - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/70)