"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Evin Taşımacılık Ticaret A.Ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı

Resmi Gazete Tarihi:10.12.2007

Resmi Gazete Sayısı:26726

Özü: Evin Taşımacılık Ticaret A.Ş.

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi : 30/11/2007

Karar No : 2007/69

İşyeri : Evin Taşımacılık Ticaret A.Ş.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Bosna Cad. Yavuz Sok. No:24 Adapazarı/SAKARYA (merkez)

B.M. Dosya No : 15293.54, 140616.16, 33021.41

Tespiti İsteyen : Demiryol Yol-İş Sendikası

İnceleme : Evin Taşımacılık Ticaret A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Adapazarı/SAKARYA adresinde faaliyet gösteren merkez işyeri dışında Ünlü Cad. Yılmaz İşhanı No:26 Kat:3 Osmangazi/BURSA adresinde faaliyet gösteren şube işyerinin bulunduğu ve sözkonusu şirket tarafından 23/6/2006 tarihinde imzalanan sözleşme karşılığı Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.'ye ait araçlara hat şöförlüğü, bakım onarım ve bilet kontrol hizmeti yapıldığı, ancak bu sözleşmenin akabinde Burulaş A.Ş.'ye ait hatlar için Bursa Deniz Ulaşım A.Ş. ile 21/07/2006 tarihinde yapılan "Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi" hükümlerine göre, şoförlük ve servis hizmetlerine yönelik yük ve yolcu taşımacılığı işlerinin yapıldığı, bu nedenle işyerlerinde yapılan işin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 18 sıra numaralı "Kara Taşımacılığı" işkoluna ve Eski Gölcük Yolu Üzeri Outlet Center İçi KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren lokanta işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 25 sıra numaralı "Konaklama ve Eğlence Yerleri" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Karar: Evin Taşımacılık Ticaret A.Ş.'ne ait Adapazarı/SAKARYA'da bulunan merkez işyeri ile BURSA'da kurulu bulunan işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü" nün 18 sıra numaralı "Kara Taşımacılığı" işkoluna ve KOCAELİ'de kurulu bulunan lokanta işyerinde yapılan işlerin ise "İşkolları Tüzüğü"nün 25 sıra numaralı "Konaklama ve Eğlence Yerleri" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

tammetin.jpg (2780 bytes)