İnteraktif CD

05 Aralık 2007 - 26721          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12781 Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Savunma Enerji Destek Merkezi Tarafından Temsil Edilen ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasındaki Deniz Ana ve Deniz Hava Yataklarının Mübadelesi ve bedelinin Ödenmesi Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12781 Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Savunma Enerji Destek Merkezi Tarafından Temsil Edilen ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasındaki Deniz Ana ve Deniz Hava Yataklarının Mübadelesi ve bedelinin Ödenmesi Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12785 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12786 Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12788 "Kütahya Merkez Altıntaş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası"nın Adının "Kütahya Merkez Altıntaş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" Olarak Değiştirilmesi ve Söz Konusu Alan ile İlgili Sınırların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2007/12798 Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2007/12831 İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya ve İstinye Mahallelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Baltalimanı-Tem Büyükdere Caddesi Bağlantı Yolu İnşaatı Kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2007/12850 İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2007/12862 Tarım Reformu Uygulama Alanı İlan Edilen Bazı Yerlerde Toprak Normunun Belirlenmesine İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'na, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

DÜZELTME

- 4/12/2007 Tarihli ve 26720 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları