İnteraktif CD

04 Aralık 2007 - 26720          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5712 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5712 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 5714 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5714 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5715 Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanunu- 5715 Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanunu

- 5716 Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5716 Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5717 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun- 5717 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun

- 5719 Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5719 Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5720 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5720 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLKE KARARLARI

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 1/11/2007 Tarihli ve 736 Sayılı İlke Kararı

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 1/11/2007 Tarihli ve 737 Sayılı İlke Kararı

TEBLİĞLER

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2007/19)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2007/20)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ (2007/21)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2007/22)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2007/34)

KURUL KARARI

- 106 Kişinin 1. Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesi Başkanlığının E: 2006/2 (Siyasî Parti-İhtar), K: 2007/1 Sayılı Kararı (5/4/2004 tarihli ve 2820 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesi Başkanlığının E: 2006/2 (Siyasî Parti-İhtar), K: 2007/1 Sayılı Kararı (5/4/2004 tarihli ve 2820 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesi Başkanlığının E: 2007/1 (Siyasî Parti-İhtar), K: 2007/2 Sayılı Kararı (22/4/1983 tarihli ve 2820 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesi Başkanlığının E: 2007/1 (Siyasî Parti-İhtar), K: 2007/2 Sayılı Kararı (22/4/1983 tarihli ve 2820 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları