İnteraktif CD

30 Kasım 2007 - 26716          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12764 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Eğitim, Kültür, Bilim ve Basın-Yayın Alanlarında 2007-2008 Yıllarına İlişkin Uygulama Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12764 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Eğitim, Kültür, Bilim ve Basın-Yayın Alanlarında 2007-2008 Yıllarına İlişkin Uygulama Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12777 Türkiye Cumhuriyeti-Polonya Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12777 Türkiye Cumhuriyeti-Polonya Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2007/12859 Bazı Valiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ile İlgili 2007/32 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/33)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları