İnteraktif CD

29 Kasım 2007 - 26715          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12767 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçiliklerinin Gayrimenkullerine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12767 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçiliklerinin Gayrimenkullerine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12861 Uluslararası Batum Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Anlaşma Çerçevesinde Yolcuların, Bagajın, Kargo ve Postaların Kontrolü, Kaydı ve Yapılacak Diğer İşlemlere Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12861 Uluslararası Batum Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Anlaşma Çerçevesinde Yolcuların, Bagajın, Kargo ve Postaların Kontrolü, Kaydı ve Yapılacak Diğer İşlemlere Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12707 Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2007/12707 Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2007/12708 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Selçuk Üniversitesi Biyoyakıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/47, K: 2007/14 Sayılı Kararı (24/2/1983 Günlü, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/47, K: 2007/14 Sayılı Kararı (24/2/1983 Günlü, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/162, K: 2007/15 Sayılı Kararı (24/2/1983 Günlü, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/162, K: 2007/15 Sayılı Kararı (24/2/1983 Günlü, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/30, K: 2007/24 Sayılı Kararı (21/7/1971 Günlü, 1447 Sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/30, K: 2007/24 Sayılı Kararı (21/7/1971 Günlü, 1447 Sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/44, K: 2007/31 Sayılı Kararı (2/3/2005 Günlü, 5310 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/44, K: 2007/31 Sayılı Kararı (2/3/2005 Günlü, 5310 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/51, K: 2007/56 Sayılı Kararı (TBMM İçtüzüğü ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/51, K: 2007/56 Sayılı Kararı (TBMM İçtüzüğü ile İlgili)

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları