İnteraktif CD

28 Kasım 2007 - 26714          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5711 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5711 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 5713 Askerlik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5713 Askerlik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12761 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar- 2007/12761 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

- 2007/12809 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme'ye Katılmamız Hakkında Karar- 2007/12809 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme'ye Katılmamız Hakkında Karar

- 2007/12811 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2007/12821 Türkiye Kızılay Derneğinin, Kan İhtiyaçlarının Karşılanması ve İnsani Yardım Faaliyetlerinin Sevk ve İdaresi ile Afetler İçin Gerekli Olan Haberleşmenin Etkin ve Kesintisiz Sağlanmasını Teminen, Uydu Üzerinden İhtiyaç Duyacağı Ses, Veri ve Görüntü Dahil Tüm Telekomünikasyon Hizmetlerinin Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar

- 2007/12822 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet SARI'nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/12)- İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/12)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları