"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Vakıflar Genel Müdürlüğünden

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:23.11.2007

Resmi Gazete Sayısı:26709

MADDE 1 - 17/6/2007 tarihli ve 26555 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin eki Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Cetvelinin B-Taşra Teşkilatında yer alan Gureba Hastanesi Baştabipliği biriminin ikinci bölümüne Hastane Müdürü ibaresinden sonra gelmek üzere "Döner Sermaye İşletme Müdürü" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi : 17/6/2007

Sayısı : 26555

tammetin.jpg (2780 bytes)