İnteraktif CD

22 Kasım 2007 - 26708          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adıyaman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Pamukkale Üniversitesi Stratejik Araştırma, Geliştirme ve Entegrasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Pamukkale Üniversitesi Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞ

- Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)- Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/161, K: 2006/116 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/161, K: 2006/116 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/89, K: 2006/120 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5403 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/89, K: 2006/120 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5403 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/3 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/5 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/5 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/13 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/13 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/14 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/14 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107, K: 2007/44 Sayılı Kararı (4/11/2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107, K: 2007/44 Sayılı Kararı (4/11/2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/20, K: 2007/52 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/20, K: 2007/52 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları