İnteraktif CD

21 Kasım 2007 - 26707          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5710 Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun- 5710 Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'ya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2007/12825 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne İbrahim ŞAHİN'in Atanması Hakkında Karar

- Millî Eğitim ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Ödülleri Yönetmeliği- Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Ödülleri Yönetmeliği

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği

- Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Rize Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGE

- AB'den Sağlanan Fonların Yönetimi ile İlgili 2007/30 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- AB'den Sağlanan Fonların Yönetimi ile İlgili 2007/30 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/11 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/11 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/12 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/12 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/15 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/15 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/16 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/16 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/17, K: 2007/45 Sayılı Kararı (26/12/2006 Tarihli ve 5565 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/17, K: 2007/45 Sayılı Kararı (26/12/2006 Tarihli ve 5565 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/13, K: 2007/58 Sayılı Kararı (16/6/1964 Tarihli ve 477 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/13, K: 2007/58 Sayılı Kararı (16/6/1964 Tarihli ve 477 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/17, K: 2007/59 Sayılı Kararı (2/6/1934 Tarihli ve 2489 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/17, K: 2007/59 Sayılı Kararı (2/6/1934 Tarihli ve 2489 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/46, K: 2007/60 sayılı Kararı (8/5/1991 Tarihli ve 3717 Sayılı Kanunda 449 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/46, K: 2007/60 sayılı Kararı (8/5/1991 Tarihli ve 3717 Sayılı Kanunda 449 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

DÜZELTME

- Millî Savunma Bakanlığına Ait 19/11/2007 Tarihli ve 2007/9473 Sayılı Atama Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları