İnteraktif CD

20 Kasım 2007 - 26706          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 905 Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI 2007/12755 Boş Bulunan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Atama Yapılması Hakkında Karar

- Millî Savunma ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2007 Yılı Ekim Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2007 Yılı Ekim Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/55, K: 2006/4 Sayılı Kararı (21/5/1986 Tarihli ve 3289 Sayılı, 17/6/1992 Tarihli ve 3813 Sayılı, 28/4/2004 Tarihli ve 5149 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 28/4/2005 Tarihli ve 5340 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/55, K: 2006/4 Sayılı Kararı (21/5/1986 Tarihli ve 3289 Sayılı, 17/6/1992 Tarihli ve 3813 Sayılı, 28/4/2004 Tarihli ve 5149 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 28/4/2005 Tarihli ve 5340 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/9 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/9 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/10 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/10 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları