İnteraktif CD

19 Kasım 2007 - 26705          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri Listesi- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri Listesi

- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgeleri Listesi- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgeleri Listesi

- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Listesi- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi   - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi