İnteraktif CD

16 Kasım 2007 - 26702          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12720 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Kültür ve Sanat Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12720 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Kültür ve Sanat Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'na, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Bayındırlık ve İskân ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2007/4 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2007/4 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2007/7 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2007/7 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları