İnteraktif CD

15 Kasım 2007 - 26701          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5707 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5707 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5708 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5708 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5709 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5709 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12722 Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Protokolu''nun Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12722 Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Protokolu''nun Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12723 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın Yürürlük Tarihinin Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2007/12723 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın Yürürlük Tarihinin Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/1 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/2 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/35, K: 2007/36 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/35, K: 2007/36 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları