İnteraktif CD

13 Kasım 2007 - 26699          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12757 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satışları Kooperatifleri Birliğinin Stoklarında Bulunan Kabuklu Fındıkları Satın Almakla Görevlendirilmesine İlişkin Karar

- 2007/12759 Bazı Alanların Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması ve "İğneada Longaz Ormanları Milli Parkı" Alanının Belirlenmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Adalet, Millî Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları