İnteraktif CD

10 Kasım 2007 - 26696          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

- Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Nargilelik Tütün Mamulünün Etiketlenmesinde ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8/11/2007 Tarihli ve 2366 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8/11/2007 Tarihli ve 2366 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8/11/2007 Tarihli ve 2374 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8/11/2007 Tarihli ve 2374 Sayılı Kararı

- Marka Bazında Sigara veya Diğer Tütün Mamulleri İthal Etme Hakkını Elde Eden Firmalarca, Yapılacak Tütün Mamullerinin İthalatına İlişkin Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 3913)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları