İnteraktif CD

08 Kasım 2007 - 26694          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dışişleri Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Görevlere Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dışişleri Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Görevlere Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Antrenörler, Biniciler ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelik- Antrenörler, Biniciler ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelik

- Doping Muayene Yönetmeliği- Doping Muayene Yönetmeliği

- Yarış Atı Sahipleri ve Vekillerine İlişkin Yönetmelik- Yarış Atı Sahipleri ve Vekillerine İlişkin Yönetmelik

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz El Suud'a Devlet Şeref Madalyası Verilmesi Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları