İnteraktif CD

01 Kasım 2007 - 26687          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12686 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Elektrik Enerjisi Mübadelesi Hakkında Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12686 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Elektrik Enerjisi Mübadelesi Hakkında Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik- İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

GENELGE

- Ağaçlandırma Seferberliği ile İlgili 2007/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/46)

- Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/47)

- Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/48)

- Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/49)

- Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği (No: 2007/50)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları