İnteraktif CD

31 Ekim 2007 - 26686          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12672 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan - 2007/12672 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Dışişleri Bakanlığı'nın Hizmet Sunumunda Etkinlik Artışı İçin e-Konsolosluk Modülünün Yaygınlaştırılması" Başlıklı Proje Belgesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12676 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Ülkemizde Yürütülen Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasında İmzalanan Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2007/12676 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Ülkemizde Yürütülen Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasında İmzalanan Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- 2007/12679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara ve Tunus Şehirlerindeki Diplomatik Misyonların Yerleşimleri Amacıyla Arsa Tahsisine İlişkin Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara ve Tunus Şehirlerindeki Diplomatik Misyonların Yerleşimleri Amacıyla Arsa Tahsisine İlişkin Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12685 Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12685 Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12668 İzmir İli, Konak İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2007/12675 Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/12 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/7 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/16 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/17 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/30)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2007/16)

- Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 37) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 58)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 30/10/2007 Tarihli ve 873 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları