İnteraktif CD

30 Ekim 2007 - 26685          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12673 Türk-Bulgar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 17. Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12673 Türk-Bulgar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 17. Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- 5607Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- 5607Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Artvin Çoruh Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği