İnteraktif CD

28 Ekim 2007 - 26684          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12683 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2006-2009 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12683 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2006-2009 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik- Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

- Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği