İnteraktif CD

22 Ekim 2007 - 26678          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Doğal Çiçek Soğanlarının 2008Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2007/45)