İnteraktif CD

20 Ekim 2007 - 26676          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği- Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği

- Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/58)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/58)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/59- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/59

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları