İnteraktif CD

18 Ekim 2007 - 26674          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12701 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar- 2007/12701 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 376)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 376)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/35)

- Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Yer Alan Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/4)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/29)

- 2007Yılı Ağustos ve Eylül Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2007Yılı Ağustos ve Eylül Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2007 Yılı Ağustos ve Eylül Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2007 Yılı Ağustos ve Eylül Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2007Yılı Ağustos ve Eylül Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2007Yılı Ağustos ve Eylül Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2007 Yılı Ağustos ve Eylül Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2007 Yılı Ağustos ve Eylül Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 34)- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 34)

- Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 55)- Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 55)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları