İnteraktif CD

17 Ekim 2007 - 26673          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5697 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5697 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12632 Sınırları ve Koordinatları Gösterilen Alanın Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2007/12632 Sınırları ve Koordinatları Gösterilen Alanın Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Taekwondo Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Taekwondo Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Taekwondo Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Taekwondo Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Amatör Kick Boks Kuşak ve Dan Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Amatör Kick Boks Kuşak ve Dan Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Amatör Kick Boks Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Amatör Kick Boks Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Amatör Kick Boks Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Amatör Kick Boks Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Karma Ekonomi Komisyonu Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2007/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları