İnteraktif CD

11 Ekim 2007 - 26670          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 902 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 902 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12610 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Vincent and the Grenadines Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Karşılıklı Olarak Vizenin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12610 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Vincent and the Grenadines Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Karşılıklı Olarak Vizenin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12614 Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12614 Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'na, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına Dair Yönetmelik

- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Nemrut Koyu Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Nemrut Koyu Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Rize Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Rize Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gelibolu Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gelibolu Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ayvalık Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ayvalık Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Aliağa Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Aliağa Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bandırma Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bandırma Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ceyhan Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ceyhan Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çanakkale Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair- Çanakkale Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

- Dikili Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dikili Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Güllük Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Güllük Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hopa Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hopa Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fethiye Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Fethiye Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İskenderun Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İskenderun Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karadeniz Ereğli Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karadeniz Ereğli Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

- Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesi ile İlgili Yönetmelik- Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesi ile İlgili Yönetmelik

- Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım, Satım,Yapım ve İhale Yönetmeliği- Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım, Satım,Yapım ve İhale Yönetmeliği

- Rize Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11)- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11)

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 9/10/2007 Tarihli ve 860 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları