İnteraktif CD

25 Eylül 2007 - 26654          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12586 Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Denizcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12592 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

- 2007/12596 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2007/12597 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2007/12598 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARI 2007/12603 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamaları Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (No: TAU/2007-001)- Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (No: TAU/2007-001)

- 2007 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2007 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2007 Yılı Ağustos Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2007 Yılı Ağustos Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 834 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları