İnteraktif CD

22 Eylül 2007 - 26651          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

- Başbakanlığa Ait Atama Kararı

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Bursa İli Kestel İlçesine Bağlı "Barakfakı" Belediyesinin İsminin "Barakfakih" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ile Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ile Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/9/2007 Tarihli ve 2007/55 Sayılı Kararı

- Bankalarca Kamuya Açık Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ- Bankalarca Kamuya Açık Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları