İnteraktif CD

21 Eylül 2007 - 26650          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12593 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe Abdurrahman ŞİMŞEKSOY'un Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARI

- 2007/12600 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarından Bazılarının Merkeze Atanmaları Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/51)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/51)

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/53)- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/53)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları