İnteraktif CD

16 Eylül 2007 - 26645          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Sağlık Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 31/12/2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmelik- 31/12/2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmelik

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Dokuzuncu Dairesinin E: 2007/1783, K: 2007/2143 Sayılı Kararı    - Danıştay Dokuzuncu Dairesinin E: 2007/1783, K: 2007/2143 Sayılı Kararı