İnteraktif CD

11 Eylül 2007 - 26640          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 375)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 375)

- Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğ- Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğ

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2007/33)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları