İnteraktif CD

09 Eylül 2007 - 26638          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Yönetmeliği

- Sinop Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik