İnteraktif CD

07 Eylül 2007 - 26636 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

- Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan Güvenoylamasına İlişkin 5/9/2007 Tarihli ve 901 Numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı Eki Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN Tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan 60 ıncı Hükümet Programı