İnteraktif CD

07 Eylül 2007 - 26636          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

- 899 Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

- 900 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

- 901 Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan Güvenoylamasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12583 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus SÖYLET'in Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARI

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fazıl TEKİN'in Atanmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2007/10)- Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2007/10)

- Numara Ücretlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Numara Ücretlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları