İnteraktif CD

03 Eylül 2007 - 26632          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12520 Türk-Bulgar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Onaltıncı Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12520 Türk-Bulgar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Onaltıncı Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12521 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Diplomatik ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Karşılıklı Olarak Vizenin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12521 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Diplomatik ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Karşılıklı Olarak Vizenin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12536 Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Havacılık Makamları Arasında İmzalanan Batum Uluslararası Havalimanında Uçuş Emniyeti, Havacılık Güvenliği ve Müşteri İhtiyaçları Konularında Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar   - 2007/12536 Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Havacılık Makamları Arasında İmzalanan Batum Uluslararası Havalimanında Uçuş Emniyeti, Havacılık Güvenliği ve Müşteri İhtiyaçları Konularında Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar