İnteraktif CD

02 Eylül 2007 - 26631          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12519 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında İmzalanan Uzayın Araştırma ve Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12519 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında İmzalanan Uzayın Araştırma ve Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12529 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Barışı Tesis Komisyonu'na Yaptığı Maddi Katkının Transferinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Olarak İmzalanan - 2007/12529 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Barışı Tesis Komisyonu'na Yaptığı Maddi Katkının Transferinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Olarak İmzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasındaki Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

TEBLİĞLER

- Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: 39)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/28)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/29)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/31)

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi