"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)'tan

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA VE UZMANLIK YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:01.09.2007

Resmi Gazete Sayısı:26630

MADDE 1 - 20/6/2003 tarihli ve 25144 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Hizmetin yürütülmesine engel bir halin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,"

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Genel Sekreteri yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)