İnteraktif CD

31 Ağustos 2007 - 26629          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

KURULUŞLARIN BAĞLI VE İLGİLİ OLDUĞU BAKANLIKLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM

- Bazı Kuruluşların Bağlı ve İlgili Olduğu Bakanlıkların Değiştirilmesine Dair Tezkere

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12547 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültür, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12547 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültür, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12570 Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma'ya Katılmamız Hakkında Karar- 2007/12570 Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma'ya Katılmamız Hakkında Karar

- 2007/12573 Beş Ülke - 2007/12573 Beş Ülke "Mısır, Irak, Ürdün, Suriye, Türkiye" (MIÜST) Arasında Elektriksel Entekkonneksiyon İçin Genel Alışveriş Anlaşması'na 3 Nolu Ek Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12577 Türkiye-İsrail Karma Ekonomik Komitesi III. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12577 Türkiye-İsrail Karma Ekonomik Komitesi III. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12559 29 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması Hakkında Karar

- 2007/12579 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadroların Düzenlenmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

- Görev Dağılımı ile İlgili 2007/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2007/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2007 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

DÜZELTME

- Aktüerler Yönetmeliği ile İlgili   - Aktüerler Yönetmeliği ile İlgili