İnteraktif CD

17 Ağustos 2007 - 26616          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine, H. Bülent SERİM'in Seçilmesine Dair Karar

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Mustafa Temel KOÇAKLAR'ın Seçilmesine Dair Karar- Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Mustafa Temel KOÇAKLAR'ın Seçilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

- Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik- Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik

- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Satma, Kiraya Verme Yönetmeliği- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Satma, Kiraya Verme Yönetmeliği

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yönetmeliği

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Öğretim Alan Yönetmeliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İhracı Yasak ve İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İhracat 2007/9)

- Bazı Firmaların Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgelerinin İptaline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/51)

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/52)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları