İnteraktif CD

15 Ağustos 2007 - 26614          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12503 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Gemiadamları Sağlık Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12503 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Gemiadamları Sağlık Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Aktüerler Yönetmeliği- Aktüerler Yönetmeliği

- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği

- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Eureka Projelerini Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Eureka Projelerini Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları