İnteraktif CD

12 Ağustos 2007 - 26611          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12495 Türkiye İstatistik Kurumunca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saati Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar

- 2007/12505 İçel İli, Silifke İlçesi, Sökün (Kurtuluş) Köyünün 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2007/12506 Bazı Yerlerin 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2007/12507 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bünyesinde Üç Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Kocaeli Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği