İnteraktif CD

11 Ağustos 2007 - 26610          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 896 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Zonguldak Milletvekili Köksal TOPTAN'ın Seçildiğine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12474 Türkiye-Senegal Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 1. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12474 Türkiye-Senegal Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 1. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12496 Gümüşhane İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Uhdesindeki İR: 4176 Sayılı Maden Sahasında Yapılacak Üretim Faaliyetleri ile Üretim Sonrası Tesisler İçin Gerekli Olan, Kamulaştırılması İçin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Kamu Yararı Kararı Verilen Ada ve Parsel Numaraları Gösterilen Alanların Adı Geçen Bakanlık Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2007/12509 2007 Yılı Yatırım Programının Belirtildiği Şekilde Düzeltilmesi Hakkında Karar- 2007/12509 2007 Yılı Yatırım Programının Belirtildiği Şekilde Düzeltilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- 2007/12483 Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- 2007/12483 Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DÜZELTME Telekomünikasyon Kurumuna Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Yapılan Değişiklik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları