İnteraktif CD

09 Ağustos 2007 - 26608          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12449 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Karma Ekonomik Komisyonun Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12449 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Karma Ekonomik Komisyonun Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12450 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12450 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12462 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2007/12462 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

- Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ (No: 2007/3)

- Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/8/2007 Tarihli ve 2007/ÖİB-K-11 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 8. ve 12.Hukuk Dairelerine Ait Kararlar- Yargıtay 8. ve 12.Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları