İnteraktif CD

08 Ağustos 2007 - 26607          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12427 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12427 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12464 Türkiye-Ukrayna III.Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12464 Türkiye-Ukrayna III.Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12471 2007-2008 Yılları İçin Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Turizm Alanında İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12471 2007-2008 Yılları İçin Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Turizm Alanında İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARARLAR

- Kütahya İli Simav İlçesine Bağlı "Kelemyenice" Beldesinin İsminin "Gümüşsu" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- İstanbul İli Ümraniye İlçesine Bağlı "Çekme Köyü" Beldesinin İsminin "Çekmeköy" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Takas ve Saklama İşlem Esasları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Takas ve Saklama İşlem Esasları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları