İnteraktif CD

07 Ağustos 2007 - 26606          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU'NUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

- Bakanlar Kurulu'nun Yeniden Kurulması İçin, İstanbul Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayip ERDOĞAN'ın Görevlendirilmesine Dair Tezkere

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12456 Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar

- 2007/12470 Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesinin 12.000.000 YTL Olan Sermayesinin 15.000.000 YTL'ye Çıkarılması Hakkında Karar

- 2007/12477 Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ile Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümleri Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 347)- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümleri Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 347)

YÖNETMELİKLER

- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik

- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik

- Futbolda Müşterek Bahis Oyunları İsim Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Futbolda Müşterek Bahis Oyunları İsim Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/8/2007 Tarihli ve 2262 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/8/2007 Tarihli ve 2262 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/72, K: 2007/68 Sayılı Kararı (5678 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/72, K: 2007/68 Sayılı Kararı (5678 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları